Konkurs ofert z dnia 13.09.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz 1,75 godziny trzy razy w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. zostaje unieważniony.

 

 

 

« Powrót