OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ w GDYNI ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik Działu Profilaktyki.

Opis stanowiska pracy: kierowanie zespołem realizującym działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, promocji zdrowia oraz realizacja zadań w tych zakresach.

Miejsce pracy: Dział Profilaktyki OPiTU, Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5

Kwalifikacje: wykształcenie wyższe – preferowane mgr psychologii lub mgr pedagogiki, doświadczenie w realizacji programów/projektów w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia, umiejętności zarządzania zespołem, wiedza z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz promocji zdrowia.

Oferujemy: pracę i rozwój zawodowy w kreatywnym i profesjonalnym zespole, umowę o pracę  w wymiarze ¾ etatu- 28 h i 25 minut.

Aplikacje proszę składać do 31 stycznia b.r. na adres:  anadratowska@opitu.pl lub w siedzibie Działu Profilaktyki OPiTU w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 3/5.

Szczegółowe informacje pod numerami: 516 998 176 lub 518 014 959.

« Powrót