W Ośrodku, dla pacjentów dotychczas korzystających z terapii w naszej placówce, istnieje możliwość uzyskania pomocy poprzez rozmowę telefoniczną lub inne narzędzia teleinformatyczne. Takie formy kontaktu są szczególnie wskazane w celu podtrzymania procesu zdrowienia i uzyskania wsparcia w trudnej sytuacji związanej z ograniczeniami zapobiegania zakażeniom koronawirusa.

Godziny konsultacji z terapeutą można uzyskać poprzez rejestrację w poszczególnych Poradniach Ośrodka.

Z uwagi na brak dostępności wszystkich pracujących w Ośrodku terapeutów pacjenci, którzy nie mogą skorzystać ze wsparcia swojego terapeuty, mogą korzystać z pomocy terapeutów dyżurujących w Ośrodku. W tym celu należy ustalać godzinę kontaktu z wybranym terapeutą poprzez rejestrację placówki.

« Powrót