TELEFON WSPARCIA dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych oraz ich bliskich, niebędących stałymi pacjentami Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Mając na uwadze brak możliwości uzyskania bezpośredniej pomocy dla osób niebędących stałymi pacjentami Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, uruchamiamy Telefoniczne Wsparcie.
Telefoniczne Wsparcie skierowane jest do osób, które doświadczają negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki psychotropowe), uzależnionych behawioralnie (m.in. hazard, media cyfrowe) oraz bliskich tych osób (rodzice, partnerzy).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w następujących dniach tygodnia:
– Poniedziałek, wtorek i piątek: 10:00 – 15:00, nr telefonu: 518 014 959
– Środa i czwartek: 9:00-14:00, nr telefonu: 537 137 217

Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu działa nasza Internetowa Poradnia „Por@dzimy”, gdzie mogą Państwo kontaktować się z nami z różnego rodzaju problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego, m.in. związanymi z ryzykownymi zachowaniami i uzależnieniami.
W tym celu proszę napisać wiadomość na adres e-mail: poradzimy@opitu.pl
lub przez stronę https://poradzimy.net/.
Wsparcie jest udzielane bezpłatnie i anonimowo.
Dział Profilaktyki OPITU w Gdyni

« Powrót