Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2022r. wygrał Pan Jarosław Wesołowski, prowadzący działalność gospodarczą P.H.U. SYNERGIA, z siedzibą w Gniewowie, ul. Wrzosowa 6.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób współuzależnionych od alkoholu (wraz z konsultacjami przed grupą oraz maratonami terapeutycznymi) oraz 1,75 godz. raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej do dnia 30.09.2022 roku wygrała Pani Anna Retman, ul.Gryfa Pom. 69 A m 3, Gdynia.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrały następujące osoby:

GRUPA 1

Pani Aneta Kołodziejczyk prowadząca działalność gospodarczą Aneta Kołodziejczyk z siedzibą w Zblewie 83-210, ul. Białachowska 8

GRUPA 2

brak ofert

GRUPA 3

Pan Paweł Seroka prowadząc działalność gospodarczą Paweł Seroka z siedzibą w Gdańsku, 80-753, ul. Seredyńskiego 4/7

GRUPA 4

Pani Jadwiga  Łęcka, ul.Gen.Orlicz – Dreszera 28 IV/5 81-261 Gdynia

 

« Powrót