Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 21.01.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 21.01.2020r. na  przeprowadzenie maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2020 roku ogłoszenie warunki szczegółowe   Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer...
Ogłoszenie z dnia 20.01.2020r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie w 2020 roku wygrała Pani Joanna Olter-Głuszek  - ul. Myśliwska 95E/5 Gdynia.   Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych...
Konkurs na stanowisko: Kierownik Działu Profilaktyki
OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ w GDYNI ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik Działu Profilaktyki. Opis stanowiska pracy: kierowanie zespołem realizującym działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, promocji zdrowia oraz realizacja zadań w tych...
Ogłoszenie z dnia 16.01.2020r. o wynikach konkursu
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień został unieważniony, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) nie wpłynęła żadna...
Ogłoszenie z dnia 09.01.2020r. o konkursach ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 09.01.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień. ogłoszenie warunki...
Ogłoszenie z dnia 27.12.2019r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 27.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do...
Ogłoszenie z dnia 27.12.2019r. o wynikach konkursu
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień został unieważniony, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) nie wpłynęła żadna...
Ogłoszenie z dnia 23.12.2019r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup  dla osób uzależnionych od alkoholu w roku 2020, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni: Konkurs wygrały następujące osoby Kategoria  1 Prowadzenie dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych...
Ogłoszenie z dnia 18.12.2019r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie w 2020 roku: Postanowiono unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż kwota złożonej oferty...
Ogłoszenie z dnia 16.12.2019r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 16.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do...