Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 14 sierpnia 2018r. – o wynikach konkursu
Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla DDA (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi). Komisja postanawia: Unieważnić postępowanie  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia grupy psychoterapeutycznej...
Ogłoszenie z dnia 14 sierpnia 2018r. – o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) wygrał: Paweł Seroka,   ul. Kartuska 39/3, 80-141 Gdańsk
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 03.08.2018r
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi       ogłoszenie warunki konkursu   Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2A,...
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 03.08.2018r.
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla DDA wraz z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi       ogłoszenie warunki konkursu   Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia,...
Ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2018r. – o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy postrehabilitacyjnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie wygrała : Docere Magdalena Jaroch – Lidzbarska, ul.Rozewska 34/20, 81-055 Gdynia
Ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2018r. – o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla  dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin wygrała : Pani Małgorzata Wojciechowska, ul. Leopolda Staffa 3a/17, 81-597 ...
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 20.06.2018r.
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin ogłoszenie o konkursie szczegółowe warunki konkursu     Miejsce składania ofert:...
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 20.06.2018r.
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy postrehabilitacyjnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie   warunki szczegółowe konkursu ogłoszenie o konkursie ofert     Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul....
Tydzień Profilaktyki
W Gdyni w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynikającej z funkcjonowania koalicji na rzecz gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom (Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym) w terminie od 8 do 15 czerwca 2018 roku...
Ogłoszenie z dnia 24 maja 2018r. – o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin wygrała : Pani Martyna Urbańska - Psychoedukacja i Terapia Uzależnień Martyna Urbańska  ul....