O nas

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień powstał 01 lipca 1998 roku w Gdyni. Organem założycielskim jest Gmina Gdynia. Ośrodek działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Ośrodek prowadzi przedsiębiorstwo Centrum Leczenia Uzależnień w Gdyni.

W jego skład wchodzą:

  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (ul. Reja 2a, Gdynia)
  • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (ul. Reja 2a, Gdynia)
  • Poradnia Leczenia Uzależnień (ul. Chrzanowskiego 3/5, Gdynia) – od maja 2005r.

W przedsiębiorstwie Ośrodek wykonuje działalność leczniczą. Rodzajem działalności leczniczej Ośrodka są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Świadczenia zdrowotne finansowe są przez NFZ oraz współfinansowane przez gminę Gdynia i ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

                    http://opitu.pl/wp-content/uploads/2016/11/gdynia_logo.png                            http://www.narkomania.gov.pl/img/logo/logo.png          https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVbsGVPydCJ3YOajxwm8j7BT4DAE0uCuXD_gxS8W4igIHouakG

W ośrodku funkcjonuje również Dział Profilaktyki. Dział ten finansowany jest w całości przez gminę Gdynia.

Misją OPiTU jest inicjowanie i realizowanie profesjonalnych oddziaływań służących profilaktyce oraz terapii uzależnień.

OPiTU stawia na zasady dobrej współpracy: współpracuje z instytucjami i osobami na poziomach placówki, gminy, województwa, ogólnopolskim i europejskim. Przedstawiciele ośrodka biorą udział w pracach Gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów przemocy w rodzinie.

W grudniu 2010r. Ośrodek uzyskał Certyfikat Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.