O konferencji

Konferencja naukowa, „Innowacja, integracja, inspiracja – kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień” organizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w ramach Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym jest integralną częścią obchodów XX-sto lecia Ośrodka.

Ośrodek, założony przez gminę Gdynia, od niemal dwudziestu lat pomaga osobom uzależnionym i ich rodzinom w radzeniu sobie z problemami uzależnień oraz wszystkimi innymi z nimi związanymi (współuzależnienie, przemoc, systemowa pomoc rodzinom). Ośrodek od samego początku prowadził działalność profilaktyczno-leczniczą w różnych formach, m.in. organizował wczasy terapeutyczne dla rodzin. Od momentu powstania Ośrodka w ramach działalności leczniczej udzieliliśmy pomocy ponad  12 700. osobom uzależnionym oraz ponad  7 000. osobom z rodzin.

Ośrodek kilka lat temu rozpoczął współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi, co wraz ze stałym podnoszeniem kwalifikacji kadry merytorycznej, owocuje konsekwentnym podnoszeniem jakości udzielanych usług medycznych i profilaktycznych, opartych na standardach profilaktyki i leczenia, wieloletnim doświadczeniu oraz zgodnych z najnowszymi odkryciami naukowymi.

Konferencja naukowa organizowana przez Ośrodek ma na celu przedstawienie nie tylko najnowszych trendów w rozumieniu i leczeniu uzależnień, ale przede wszystkim pokazanie filozofii pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Innowacja, integracja, inspiracja – tym kierujemy się pomagając, ale nie tylko – różnorodność podejść terapeutycznych, autentyczność relacji terapeutycznej, wiarygodność terapeutów, a przede wszystkim szacunek dla pacjenta – to wartości, które realizujemy dla dobra pacjenta.

Mam nadzieję, ze konferencja spełni Państwa oczekiwania.

 

Katarzyna Wiśniewska

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 

Informacje organizacyjne

 

Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, miejscem poszukiwania inspiracji i pogłębiania rozumienia funkcjonowania osób uzależnionych oraz ich bliskich, po to by budować strategie pomocy oparte o aktualną wiedzę a przez to zwiększać jakość pracy z tą grupą pacjentów/klientów.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z pracą z osobami uzależnionymi zarówno od substancji psychoaktywnych oraz osobami uzależnionymi behawioralnie a także ich rodzinami. Zaczynamy od wykładu o kierunkach zmian paradygmatu w pracy z osobami uzależnionymi. Następnie przybliżamy rozumienie uzależnienia w podejściu humanistycznym. Kolejna prelekcja poświęcona będzie roli rodziny w procesie terapii osób uzależnionych i innowacjach w budowaniu oferty dla bliskich osób uzależnionych. Przybliżymy również pracę z osobami z tzw „podwójną diagnozą oraz specyfikę pracy z różnorodną grupą osób uzależnionych behawioralnie. Następnie będzie można poszukać inspiracji jak uniknąć wypalenia zawodowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularzu rejestracyjnego zamieszczonego na naszej stronie.

Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu 20 maja 2018 r.

O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Konferencja realizowana jest ze środków Gminy Gdynia w ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz  Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2016-2020”.

 

Dowiedz się więcej: O konferencji | Patronat | Komitet organizacyjny | Formularz | Dojazd | Kontakt | Program konferencji