Komunikat dotyczący funkcjonowania OPiTU w związku z koronawirusem

Decyzją Prezydenta Wojciecha Szczurka od dnia 16 marca b. r. praca Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień zostaje wznowiona, a pomoc psychiatryczna i psychoterapeutyczna udzielana będzie zdalnie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności ( zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.03.2020 r. dotyczącym realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.)

Szczegółowe informacje dostępne będą w godz.:

pon.-czwartek w godz. od 7.30 do 19.00
piątek w godz. od 7:30 do 15.00

pod numerami telefonów:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Reja 2a

tel. 58 621 61 35

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

Ul. Chrzanowskiego 3/5

tel. 58620 88 88

 

oraz na bieżąco aktualizowane na stronie opitu.pl.  w zakładce:  opitu.pl/ogloszenia/