Ogłoszenie z dnia 29.04.2021r. o konkursie ofert

ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 29.04.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin w Poradni Leczenia Uzależnień dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

Ogłoszenie z dnia 22.10.2019r. o konkursie ofert

ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 22.10.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2019-2020

ogłoszenie

warunki szczegółowe

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10