Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizuje innowacyjny program ograniczania picia alkoholu. Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla osób zaniepokojonych ilością i częstotliwością wypijanego alkoholu, chcących się dowiedzieć, czy jest to problemem i jakie kroki mogą podjąć w celu wprowadzenia zmian w tym zakresie.

Program terapeutyczny został przygotowany zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Najbliższa edycja programu (8 spotkań grupowych) rozpocznie się 15 maja 2018 roku.

Warunkiem uczestniczenia w programie jest wcześniejsze odbycie konsultacji terapeutycznej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. M. Reja 2a w Gdyni, zgodnie z obowiązującymi w ośrodku zasadami rejestracji pacjentów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 621 61 35.

« Powrót