16-17 września 2017

Trening asertywności i skutecznej komunikacji

dla członków rodzin osób uzależnionych

prowadzi Julia Łagodzińska

« Powrót